Ylläpitopalvelut

Tarjoamme monipuolista työasemien, verkkolaitteiden ja palvelinten ylläpitoa.

Seuraamme tietojärjestelmien ja työasemien tilaa. Reagoimme syntyneisiin vikatilanteisiin ja ratkaisemme ne asiakaskäynneillä ja etähallintaohjelmistoilla. Opastamme sopimusasiakkaitamme myös puhelimitse ja sähköpostitse.

Ylläpitopalvelut tunti ja kuukausihinnoiteltuina. Hinta määräytyy verkkoympäristön, työasemien ja valitun palvelutason mukaan tapauskohtaisesti.

Palvelinylläpito

Ylläpitämissämme palvelinympäristöissä pyörivät niin toimiston peruspalvelut, toiminnanohjausjärjestelmät kuin verkkokaupatkin.

Käytämme pääasiassa Linux-palvelimia ja monia avoimen lähdekoodin palvelinohjelmistoja, kuten MySQL, Apache ja Nginx. Käytämme myös laajasti Puppet-konfiguraationhallintaa palvelinten automaattiseen hallintaan.

Kun ylläpidettäviä palveluita on useita, käytämme virtualisoituja palvelimia, jolloin erillisten palveluiden hallinta on helppo jakaa loogisiksi kokonaisuuksiksi ilman suuria laitekustannuksia. Virtualisointi tuo myös lisää vaihtoehtoja palvelinten vikasietoisuuden parantamiseen. Virtualisoituja palvelimia voi käyttää yrityksen itse omistamilla laitteilla tai vuokraamalla virtuaalipalvelimia ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.